แข่งเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นำโดยนายดำรงค์ โตใย ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 ซึ่งฝึกซ้อมโดย นางสาวสุชาดา สมบัติรักษา นางสาวจีรัชยา สมบัติรักษา และนางสาวบริมาส สร้อยทอง ผลการแข่งขันได้ลลำดับที่ 9 เหรียญทอง 86 คะแนน จากทั้งหมด 41 ทีม