การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ ครั้งที่67

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นำโดยนายดำรงค์ โตใย ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6ซึ่งฝึกซ้อมโดย นางสาวสุชาดา สมบัติรักษา และนางสาวจีรัชยา สมบัติรักษา ผลการแข่งขันได้ลำดับที่ 16 เหรียญทอง 86.20 คะแนน จากทั้งหมด 42 ทีม