ปัจฉิมนิเทศชั้นม.3 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560