ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4


ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160214
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020088
รหัส Obec 6 หลัก :
  160214
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร่มเกล้า 4
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banromklaow4
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านอุ้มเปี้ยม
ตำบล :
  คีรีราษฎร์
อำเภอ :
  พบพระ
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63160
โทรศัพท์ :
  055560117
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน 2525
อีเมล์ :
  romklaow4@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ร.ร.บ้านร่มเกล้า 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  68 กม.