โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

บรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560