ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 07/07/2017 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 คณะกรรมการสถานศึกษา ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาของ ผอ.ดำรงค์ โตใย ในการบริหารงานระยะเวลา 6 เดือน ผลการประเมิน 3 ผ่าน