ทำบุญตักบาตรพระธุดงค์

วันที่ 25 มกราคม 2562 มีพระธุดงค์ได้มาพักนอนที่โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 เพื่อเดินทางต่อไปยังอำเภออุ้มผาง ช่วงเเช้าโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นำโดยนายดำรงค์ โตใยร่วมกับคณะครูนำอาหารมาตักบาตรเพื่อถวายเป็นภัตตาหารเช้าแก่พระธุดงค์

อ่านต่อที่นี่