งานปรับปรุงพํฒนาถนนภายในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นำโดยนายดำรงค์ โตใย และฝ่ายงานบริหารทั่วไป นำโดยนายผดุง ดอกไม้ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 ให้มีสภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกสบายของนักเรียนและคณะครูผู้ใช้ถนน

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่