ค่ายลูกเสือสำรอง 2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นำโดยนายดำรงค์ โตใย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นายนพดล เกษประดิษฐ์ นายนฤมิต บุญรัตน์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ
รูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่