การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 ได้เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 ยอดรวมผู้มาสมัครทั้งในเขตและนอกเขตรวมทั้งสิ้น 67 คน

รูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่