กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 ท่าน ผ.อ.ดำรงค์ โตใย พร้อมด้วยกรรมการสถานศึกษา และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560