กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ คำคม เอแม็ท ครอสเวิร์ด

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นำโดย นายดำรงค์ โตใย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 และนางสาวมินา เนียมนคร หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการใน 3 กลุ่มสาระคือ กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่