ประกาศ…รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4                         

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่