วันคริสมาสต์ 2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นำโดยนายดำรงค์ โตใย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 และนางสาวธิดารัตน์ บุญเรือง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทส ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ตามประวัติของศาสนาคริสต์ และเืพ่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยกวับประเพณ๊ของต่างชาติ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่