รับมอบห้องน้ำอาคารอนุบาล

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่ม เซ็นทรัลทำ ได้ส่งมอบห้องน้ำอาคารอนุบาลให้โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 ในโครงการแหล่งน้ำเพื่อชีวิต และสุขอนามัยของเด็กนักเรียนชาวเขา

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่