รองฯเมตตา แสวงลาภ เยี่ยมโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4

วันที่ 3 มีนาคม 2563 รองฯเมตตา แสวงลาภ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 โดยได้นำกลยุทธ์ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มาเผยแพร่ให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 ได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งยังได้ให้คำแนะนำทั้งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมรับการประเมินประกันคุณภาพภายนอก

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่