ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 2562

วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นำโดย นายดำรงค์ โตใย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 และนายนฤมิต บุญรัตน์ หัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน ได้จัดค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนด 3 วัน 2 คืน ซึ่งวันแรกจะเป็นการเดินทางไกล และเข้ารับการฝึกในแต่ละฐาน ตอนเย็นเป็นการสร้างค่ายพักแรม และการสันทนาการ วันที่สองลูกเสือ – เนตรนารี เข้ารับการฝึกแต่ละฐานรอบ ๆ บริเวณโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 กลางคืนคืนที่ 2 เป็นการละเล่นรอบกองไฟ วันที่ 3 เป็นการฝึกตามฐานวันสุดท้าย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อฝึกให้ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ได้ฝึกความอดทน ฝึกการเอาตัวรอด ฝึกความสามัคคี

ดูรูปเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่