รณรงค์เรื่องโรคร้ายจากยุง

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นำโดยนายดำรงค์ โตใย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคีรีราษฎร์ กรมป่าไม้ กรมการปกครอง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 รณรงค์เรื่องไข้เลือดออก และทำการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และพ่นยาเพื่อกำจัดยุงลาย

รูปภาพเพิ่มเติม