ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๔

ประกาศโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

เรื่อง  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๔

ดาวโหลดเอกสารที่นี่