ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 31/7/2563

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นำโดยนายดำรงค์ โตใย ผู็อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นายเย้ แซ่ซ้ง คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 ได้ดำเนินการการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของนางสาวกมลชนก เซ็นแก้ว นางสาวขนิษฐา มีสวน นางสาวธญาณี เขื่อนสอน นายจักรพงษ์ จิตรกล้า และนางสาวเกตุเกษา นาควิจิตร

รูปภาพเพิ่มเติม