เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นำโดยนายดำรงค์ โตใย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 นายนฤมิต บุญรัตน์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

รูปภาพเพิ่มเติม